EL 22
|
AMA RA
Drivaggregat
Generation 
EL 22

WDE.1Drivaggregat

AMA

Drivmaskineri ska vara beräknat och konstruerat för drift... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • krav på livslängd
  • om krav finns på extra...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • rullramp:

    maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

Till toppen av sidan