EL 22
|
AMA RA
Bärande konstruktioner av stålfackverk e d
Generation 
EL 22

WDB.1Bärande konstruktioner av stålfackverk e d

AMA

Bärande konstruktion ska isoleras från byggnad... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att konstruktionens nedböjning enligt SS-EN 115-1 inte... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elinstallationsrör:

    elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

  • vibrationsdämpare:

    elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan