EL 22

WBJMANÖVERDON OCH INDIKERINGSDON I HISSYSTEM

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tryckknappar, elkopplare,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

 • hisskorg:

  del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

 • manöverdon:

  del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan