EL 22
|
AMA RA
Manöver-, indikerings- och informationsdisplayer
Generation 
EL 22

WBJ.5Manöver-, indikerings- och informationsdisplayer

AMA

Displayer ska uppfylla SS-EN 81-70, bilaga C.

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan