EL 22
|
AMA RA
Stannplansindikatorer i hissmaskinrum
Generation 
EL 22

WBJ.43Stannplansindikatorer i hissmaskinrum

AMA

Stannplansindikator i hissmaskinrum ska placeras och utföras... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om stannplansindikator ska finnas i hissmaskinrum.

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan