EL 22
|
AMA RA
Stannplansindikatorer vid schaktdörr
Generation 
EL 22

WBJ.41Stannplansindikatorer vid schaktdörr

AMA

Stannplansindikator ska placeras i separat tablålock vid... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om

  • stannplansindikator ska anordnas vid schaktdörr...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

Till toppen av sidan