EL 22
|
AMA RA
Tryckknappar till nödstopp
Generation 
EL 22

WBJ.112Tryckknappar till nödstopp

AMA

Tryckknapp till nödstopp ska märkas med symbol enligt figur... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande utförande av stoppdonet till nödstopp i... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brytskiverum:

    rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt elektrisk utrustning men som inte innehåller hissmaskin (SS-EN 81-20)

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan