EL 22
|
AMA RA
Tryckknappar till korg- och schaktdörrar
Generation 
EL 22

WBJ.111Tryckknappar till korg- och schaktdörrar

AMA

Tryckknapp för dörr ska märkas ”DÖRR” eller ha avsedd symbol... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan