EL 22
|
AMA RA
Tryckknappar
Generation 
EL 22

WBJ.11Tryckknappar

AMA

Tryckknapp för hissar ska vara utförd av obrännbart... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan