EL 22

WBH.122Dörrkarm för skjutdörrar

AMA

Dörrkarmens sidostycken och överstycke ska vara utförd... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • väggtjocklek
  • utförande av dörrkarm
  • hur dörröppning ska...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ursparning:

    operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

Till toppen av sidan