EL 22

WBH.112Dörrkarm för slagdörrar

AMA

Dörrkarmens sidostycken och överstycke ska vara tillverkade... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Dörrkarm med beklädnad

Ange

  • om dörrkarm ska vara klädd helt...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ursparning:

    operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

Till toppen av sidan