EL 22
|
AMA RA
Slagdörrar
Generation 
EL 22

WBH.11Slagdörrar

AMA

Gångjärn

Gångjärn ska utföras så att dörrblad kan öppnas minst... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

Till toppen av sidan