EL 22
|
AMA RA
Bärram för lastbärare i hissinstallation - styrdon
Generation 
EL 22

WBG.166Bärram för lastbärare i hissinstallation - styrdon

AMA

Bärram ska styras mot minst två gejder enligt SS-EN 81-20,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Rullstyrdon används ofta vid hissar med märkhastighet större... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bärram:

  ram som bär korg, motvikt eller balansvikt och som är ansluten till lyftorganen. Ramen kan vara integrerad med korgväggarna

 • gejder:

  fasta anordningar för styrning av hisskorg, motvikt eller balansvikt

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

 • märkhastighet:

  den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan