EL 22

WBG.165Bärram för lastbärare i hissinstallation

AMA

Bärramen ska ha sådan hållfasthet och stabilitet att... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bärram:

    ram som bär korg, motvikt eller balansvikt och som är ansluten till lyftorganen. Ramen kan vara integrerad med korgväggarna

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan