EL 22

WBG.1611Beklädnader av plastlaminat i hisskorg av trä

AMA

Hisskorgens väggar och tak ska kläs med plastlaminat.... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • vilket alternativ som gäller för hur fogar ska utföras
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.
Till toppen av sidan