EL 22

WBG.16Material, beklädnad m m i hisskorgar

AMA

Dörr, vägg, golv, tak och dekormaterial i hisskorg ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • beklädnad eller ytskikt...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan