EL 22
|
AMA RA
Hisskorgar
Generation 
EL 22

WBG.1Hisskorgar

AMA

Hisskorg ska uppfylla krav enligt SS-EN 81-20, 5.4.

Korgmått

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik invändigt utförande,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bärram:

  ram som bär korg, motvikt eller balansvikt och som är ansluten till lyftorganen. Ramen kan vara integrerad med korgväggarna

 • märklast:

  högsta tillåtna last för hissen i normal drift, vilket kan inkludera hanteringsutrustning (SS-EN 81-20)

 • nödbelysning:

  belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfaller (SS-EN 1838)

 • skötsel:

  (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan