EL 22
|
AMA RA
Anordningar för planhållning
Generation 
EL 22

WBF.2Anordningar för planhållning

AMA

Skydd mot oavsiktlig korgrörelse ska uppfylla kraven enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • planhållning:

    maximalt vertikalt avstånd mellan korg- och schakttröskel vid lastning och lossning av hissen

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan