EL 22
|
AMA RA
Hissmaskinerier
Generation 
EL 22

WBF.1Hissmaskinerier

AMA

Hissmaskineri för drivskive-, kedje- och trumhissar ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange största tillåtna startström.

Samråd med berörd projektör... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • märklast:

    högsta tillåtna last för hissen i normal drift, vilket kan inkludera hanteringsutrustning (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan