EL 22

WBE.51Säkerhetsanordningar till skjutdörr i hissinstallation

AMA

Säkerhetsanordning för att förhindra öppning av skjutdörr... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • frekvensområde...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan