EL 22
|
AMA RA
Överlastdon
Generation 
EL 22

WBE.4Överlastdon

AMA

Överlastdon för lastkontroll ska uppfylla krav enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • lägsta referenslast vid återkommande kontroll av...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan