EL 22
|
AMA
Buffertar
Generation 
EL 22

WBE.3Buffertar

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan