EL 22
|
AMA RA
Hastighetsbegränsare
Generation 
EL 22

WBE.2Hastighetsbegränsare

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • hastighetsbegränsare:

  mekanisk anordning som stoppar hissmaskinen och om nödvändigt sätter fångaren i funktion när hissen uppnår viss förutbestämd hastighet

 • inspektion:

  undersökning av elinstallationen med alla lämpliga sinnen för att fastställa att elmaterielen är vald och installerad på ett korrekt sätt (SS 4364000)

 • skötsel:

  (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

Till toppen av sidan