EL 22

WBE.1Fångare, nedfartsspärrar m m

AMA

Fångare som trätt i funktion och fångat hisskorg vid gejderna... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande

 • skyddsanordningar för drivskive-, kedje-...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fångare:

  (i hissystem:) mekanisk anordning som bromsar och håller fast korg, motvikt eller balansvikt vid gejderna vid för hög hastighet nedåt eller vid brott eller slack på upphängningsorgan (SS-EN 81-20)

 • hisskorg:

  del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

 • nedfartsspärr:

  mekanisk anordning för att stoppa oavsiktlig rörelse av hisskorgen nedåt och hålla hisskorgen stilla på fasta stopp (SS-EN 81-20)

 • rörbrottsventil:

  ventil som automatiskt stänger när tryckfallet över ventilen överstiger ett inställt värde, till följd av ökat flöde i en förinställd flödesriktning (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan