EL 22
|
AMA RA
Gropstege i hisschakt
Generation 
EL 22

WBD.4Gropstege i hisschakt

AMA

Gropstege ska vara tillverkad av aluminium eller stål, och... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om gropstege ska vara

  • fast förankrad i vägg
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • schaktgrop:

    (i hissystem:) del av hisschakt mellan nedersta stannplan och schaktgropsbotten (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan