EL 22

WBD.22Infästning av lyft- och draganordningar för motvikt i hisschakt

AMA

Upphängningsanordning, kompensationsanordning och... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att skydd ska finnas om motvikt är utförd med Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brytskiva:

    (i hissystem:) icke drivande hjul runt vilket hisslina löper (TNC 95)

Till toppen av sidan