EL 22
|
AMA RA
Styrdon för motvikt i hisschakt
Generation 
EL 22

WBD.21Styrdon för motvikt i hisschakt

AMA

Motvikt ska förses med styrdon av sådant utförande att tyst... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av styrdon
  • material på glidytorna vid...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gejder:

    fasta anordningar för styrning av hisskorg, motvikt eller balansvikt

  • styrdon:

    don som direkt påverkar styrstorheten och innehåller enheter för energiomvandling eller energiomformning (SS 4010601) När styrdon av mekanisk typ avses får även termen ställdon användas.

Till toppen av sidan