EL 22
|
AMA RA
Gejder i hisschakt
Generation 
EL 22

WBD.1Gejder i hisschakt

AMA

Gejder för hisskorg, motvikt eller balansvikt ska uppfylla... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande tillverkning och utförande av massiva gejder... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gejder:

    fasta anordningar för styrning av hisskorg, motvikt eller balansvikt

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan