EL 22
|
AMA RA
Linor till hiss
Generation 
EL 22

WBC.1Linor till hiss

AMA

Upphängningsorgan ska uppfylla krav enligt SS-EN 81-20, 5.5.

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • typ och utförande av linspänningsövervakning
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • hisskorg:

  del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

 • hydraulhiss:

  hiss där lyftkraften tillhandahålls av en eldriven pump som överför hydraulvätska till en lyftcylinder, som direkt eller indirekt verkar på hisskorgen (flera motorer, pumpar och/eller lyftcylindrar kan användas)(SS-EN 81-20)

 • linhiss:

  hiss vars korg eller flak bärs upp av linor från en drivskiva eller en lintrumma

Till toppen av sidan