EL 22

WBB.23Förtillverkade hisschakt av stål

AMA

Hisschaktens konstruktion och mekaniska hållfasthet ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande schaktdörrar, se WBH.1.

Ange under aktuell kod... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

Till toppen av sidan