EL 22
|
AMA RA MER
Skiljeväggar av stålplåt i hisschakt
Generation 
EL 22

WBB.21Skiljeväggar av stålplåt i hisschakt

AMA

Hisschakt som innehåller flera hissar ska förses med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Samråd med berörd projektör om ursparningar och ingjutningar.

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandcell:

    utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

  • gejder:

    fasta anordningar för styrning av hisskorg, motvikt eller balansvikt

Till toppen av sidan