EL 22
|
AMA
Konstruktioner för avskiljning
Generation 
EL 22

WBB.2Konstruktioner för avskiljning

AMA

Avskiljning av hisschakt, maskinutrymme och brytskiverum... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brytskiverum:

    rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt elektrisk utrustning men som inte innehåller hissmaskin (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan