EL 22
|
AMA RA
APPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM
Generation 
EL 22

WAPPARATER, MASKINER M M I TRANSPORTSYSTEM

AMA

Apparat ska väljas så att den inte påverkas av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om fästdon ska uppfylla... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan