EL 22

UGMÄTARE

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Mätare ska vara utförd så att mätt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange mätare under aktuell kod och rubrik enligt tabell RA... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan