EL 22
|
AMA
Tryckområdesreläer i pneumatiskt system
Generation 
EL 22

UFF.111Tryckområdesreläer i pneumatiskt system

AMA

Relä ska dela upp en styrsignal för styrning av två ställdon... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan