EL 22
|
RA
Ställdon för spjäll, pneumatiska
Generation 
EL 22

UEB.2Ställdon för spjäll, pneumatiska

RA

Ange om ställdon ska vara utförda för elektrisk eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan