EL 22
|
RA
Ställdon för spjäll, elektriska
Generation 
EL 22

UEB.1Ställdon för spjäll, elektriska

RA

Ange om särskild typ av elektriskt ställdon avses, till... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan