EL 22
|
AMA RA MER
STÄLLDON
Generation 
EL 22

UESTÄLLDON

AMA

Ställdon ska vara försett med lägesindikering.... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange ställdon under aktuell kod och rubrik enligt tabell RA... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • styrfunktionsenhet:

  enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, t ex förstärkning, kompensering, sekvensstyrning

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan