EL 22
|
AMA RA
Mätstyrdon för temperatur, skenmonterade, med stegvisa elektriska signaler
Generation 
EL 22

UDB.71Mätstyrdon för temperatur, skenmonterade, med stegvisa elektriska signaler

AMA

Förstärkare till frysvakt

Mätstyrdon till frysvakt med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Förstärkare till frysvakt

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mätstyrdon:

    styrdon som mäter en instorhet, jämför med ett inställbart börvärde och lämnar en utstorhet som direkt styr objektet

Till toppen av sidan