EL 22
|
RA MER
MÄTSTYRDON
Generation 
EL 22

UDMÄTSTYRDON

RA

Här anges styrdon som mäter en instorhet, jämför med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • börvärde:

  en storhets önskade värde i visst ögonblick (TNC 95); jämför ärvärde Om inte annat sägs avses med börvärde det önskade värdet för den reglerade storheten.

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • mätstyrdon:

  styrdon som mäter en instorhet, jämför med ett inställbart börvärde och lämnar en utstorhet som direkt styr objektet

 • styrdon:

  don som direkt påverkar styrstorheten och innehåller enheter för energiomvandling eller energiomformning (SS 4010601) När styrdon av mekanisk typ avses får även termen ställdon användas.

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan