EL 22

UCSTYRFUNKTIONSENHETER

Begreppsbestämningar

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • styrdon:

  don som direkt påverkar styrstorheten och innehåller enheter för energiomvandling eller energiomformning (SS 4010601) När styrdon av mekanisk typ avses får även termen ställdon användas.

 • styrfunktionsenhet:

  enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, t ex förstärkning, kompensering, sekvensstyrning

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan