EL 22

UBK.325Givare för koncentration, rörmonterade, kontinuerliga elektriska - givare för HFC och HFO

AMA

Givare som monteras i utloppsledning från säkerhetsventil... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av köldmedium som ska detekteras
  • mätområde för...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan