EL 22

UBK.222Givare för koncentration, rumsmonterade, kontinuerliga elektriska - blandgasgivare

RA

Här anges krav på rumsmonterad, kontinuerlig elektrisk givare... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan