EL 22

UBK.127Givare för koncentration, kanalmonterade, kontinuerliga elektriska - brandfarliga gaser

AMA

Givarens mätområde ska omfatta 200–5 000 ppm alternativt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges krav för givare för till exempel propangas.

Ange... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan