EL 22
|
AMA RA
Givare för temperatur, rörmonterade
Generation 
EL 22

UBB.3Givare för temperatur, rörmonterade

AMA

Givare i rörledning ska förses med dykrör av koppar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange rörledningsmaterial och isolertjocklek på isolerad... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • mätvärde:

    värde erhållet vid mätning Mätvärde kan vara korrigerat eller okorrigerat värde (visst värde). Mätvärde kan vara värde från enstaka mätning eller medelvärde från upprepade mätningar.

Till toppen av sidan