EL 22
|
AMA RA MER
GIVARE
Generation 
EL 22

UBGIVARE

RA

Här anges givare (mätdon), till exempel sensor,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • börvärde:

  en storhets önskade värde i visst ögonblick (TNC 95); jämför ärvärde Om inte annat sägs avses med börvärde det önskade värdet för den reglerade storheten.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • styrfunktionsenhet:

  enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, t ex förstärkning, kompensering, sekvensstyrning

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • vakt:

  givare, speciellt avsedd för övervakning

Till toppen av sidan