EL 22
|
RA MER
APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING
Generation 
EL 22

UAAPPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

RA

Här anges utrustning för styrning och övervakning som är... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan