EL 22
|
AMA RA
APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING
Generation 
EL 22

UAPPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

AMA

Apparat ska väljas så att den är tillräckligt okänslig... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta vid projektering av system med datorer krav och råd... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan