EL 22

TKB.41Centralapparater

AMA

Centralapparat ska vara försedd med ingångar för anslutning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • hur centralapparat ska monteras
  • om centralapparat ska...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan