EL 22
|
RA
Uttag i fiberoptiska datanät och fiberoptiska fastighetsnät
Generation 
EL 22

TGD.3Uttag i fiberoptiska datanät och fiberoptiska fastighetsnät

RA

Ange

  • typ av uttag
  • typ av kontaktdon
  • om uttag ska vara utfört...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • installationskanalsystem:

    kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, oftast i fönsterbänksnivå, vanligtvis försett med skarvar och avgreningar samt installationsapparater

Till toppen av sidan